Anbi Status.

Stichting Animal Rescue Eibergen heeft een ANBI status.

Wat betekent dat voor de donateur?

Uw gift aan de stichting kunt u van de belasting aftrekken. Uw voordeel kan zo oplopen tot wel 50%. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, deze zijn terug te vinden op de website van de belastingdienst (zoekterm ANBI). Ook kunt u ervoor kiezen om middels een testament of nalatenschap geld na te laten aan de stichting. In de regel dient over een testament en/of nalatenschap erfbelasting of successierecht betaald te worden door de erfgenamen, echter een goed doel met een Anbi-status vormt daarop een uitzondering.

Stichting Animal Rescue Eibergen.

Stichting ARE vloeit voort uit Stichting Rafaela, opgericht volgens akte op 27 juli 2009. Op 7 maart 2016 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden en is Stichting Rafaela overgegaan in Stichting Animal Rescue Eibergen. Er vindt geen beloning plaats voor de (vrijwillige) medewerkers. Het maken van winst is uitgesloten.

Naam Stichting Animal Rescue Eibergen
RSIN nummer 821057145
Adres Kerkdijk 10

7152 DB Eibergen

Telefoonnummer 06-53695549
Mailadres info@animal-rescue-eibergen.nl
Website www.animal-rescue-eibergen.nl
Banknummer NL17 RBRB 0931092930
KVK nummer 09203701

 

Bestuur Stichting ARE.

Stichting Animal Rescue Eibergen kent een bestuur, geheel bestaand uit vrijwillige bestuursleden. Zij zijn eindverantwoordelijk, sturen de organisatie aan op hoofdlijnen en zijn aanspreekpunt.

Het bestuur bestaat uit:

  • Edith Wiersma-Arts, voorzitter en eigenaar van de Stichting;
  • Janneke van Hoof-Hokke, secretaris;
  • Carolyn Garcia-Sanders, penningmeester.

 

Inkomsten en bestedingen.

Stichting Animal Rescue Eibergen draait geheel op donaties, giften en privégelden van de eigenaars van deze stichting. Er wordt geen subsidie door de stichting ontvangen.

Donaties die de stichting ontvangt worden uitsluitend besteed aan de doelstelling, namelijk het behartigen van, dan wel opkomen voor de belangen van mishandelde, verwaarloosde en gehandicapte dieren zowel nationaal als internationaal.

 

Financieel jaarverslag 2015.

 

STICHTING RAFAELA

Inleiding:

voor u ligt het Financieel jaarverslag 2015 van de Stichting Rafaela. De Stichting is opgericht op 27 juli 2009 en zal in 2016 overgaan in Stichting Animal Rescue Eibergen.

De doelstelling is het behartigen van, dan wel opkomen voor de belangen van mishandelde, verwaarloosde en gehandicapte dieren zowel nationaal als internationaal.

De Stichting werft inkomsten waarmee de dieren kunnen worden verzorgd in de breedste zin des woords. Deze inkomsten bestaan voornamelijk uit privégelden van de eigenaren van de Stichting (voorzitter). Een klein deel van de uitgaven wordt gefinancierd door donaties.

De dieren in 2015:

De aantallen varieerden in de loop van 2015. Januari begon al goed, door 3 ernstig verwaarloosde pony’s op te nemen van het wegens wanbeleid gesloten paardenopvang Amsterdam. Helaas overleden er ook een aantal dieren. Gemiddeld zijn er 22 paarden, 4 pony’s, 20 honden, 5 kippen en 2 hanen aanwezig geweest in 2015.

Toekomstvisie:

De Stichting Rafaela zal in 2016 overgaan in de Stichting Animal Rescue Eibergen. Er zal dan, behalve de voorzitter Edith Wiersma-Arts, een nieuw bestuur aantreden. Het doel is dat de stichting door aanpassing beleid, werven van vaste donateurs, PR-activiteiten kapitaalkrachtiger zal worden zodat meer dieren opgevangen kunnen worden en minder beroep hoeft te worden gedaan op de privégelden van de oprichters. Daarnaast zal zo spoedig mogelijk na de overgang naar Stichting Animal Rescue Eibergen de Anbi-aanvraag bij de Belastingdienst worden ingediend, wat nodig is voor crowdfunding, donateurswerving, aanvragen eventuele subsidies-bijdragen bij onder andere Stichting Dierenlot.

2015-balans2015-winst-verliesberekening

Toelichting
De oprichters van Stichting Rafaela hebben ervoor gekozen om de donaties te gebruiken voor alle voorkomende uitgaven (voer, onderhoud en dergelijke) en de overige kosten uit privégelden te betalen. Deze privégelden worden niet in de stichting gestort, echter rechtstreeks aan de leveranciers betaald.

2015-indicatie-kosten